Ukončenie prevádzky modelárskeho letiska za Deltou

Týmto Modelársky klub v Dubnici nad Váhom oznamuje všetkým modelárom, ktorí používali na lietanie alebo iné aktivity, že to už ďalej nebude možné. V uplynulých rokoch nám už vypršala nájomná zmluva na prevádzkovanie tejto plochy a zároveň v budúcnosti je tu plánovaná výstavba (mešká už 2 roky). Už v letných mesiacoch bol odvezený kontajner, ktorý …
Čítať ďalej Ukončenie prevádzky modelárskeho letiska za Deltou

Zasadnutie rady MK Dubnica z dňa 26.10.2023

Prítomný: K. Ťupek, J. Barčík, M. Barčík, J. Dudáš Prebrané body: 1. Súťaže Maximálne podporiť účasť detí a mládeže na nadchádzajúcich halových súťažiach hádzadiel.    2.12.2023 Trenčianska Turná    9.12.2023 Piešťany    16.12.2023 Dubnica – Vianočná hala. 2. Dubnická Vianočná hala Zorganizovať paralelne zábavné aktivity pre malé deti v priebehu súťaže v priestoroch mimo hracej plochy. Cieľ …
Čítať ďalej Zasadnutie rady MK Dubnica z dňa 26.10.2023

Šarkaniáda 2023

Dňa 1.10.2023 sa za novým kostolom v Dubnici nad Váhom uskutočnila šarkaniáda v spolupráci so Saleziánskou farnosťou a Cirkevnou základnou školou. Počasie bolo slnečné na ľahké šarkany fúkalo dostatočne, ťažšie už to mali zložitejšie. Keďže fúkalo od Nemšovej vietor v nízkej výške bol veľmi turbulentný kvôli okolitej výstavbe. Hneď ako sa sa ale šarkany dostali …
Čítať ďalej Šarkaniáda 2023

DARUJTE 2% Z DANÍ V ROKU 2023

Priatelia, pre činnosť klubu za súčasnej situácie je každý možný zdroj príjmu veľmi dôležitý. Rada klubu Ťa prosí o zváženie Tvojho rozhodnutia komu venuješ 2% z odvedených daní za rok 2022. Sú to peniaze, ktoré si štátu zo svojej mzdy odviedol a máš právo poukázať ich neziskovej organizácii podľa svojho rozhodnutia. Pokiaľ z týchto už odvedených …
Čítať ďalej DARUJTE 2% Z DANÍ V ROKU 2023

DARUJTE 2% Z DANÍ V ROKU 2022

Priatelia, pre činnosť klubu za súčasnej situácie je každý možný zdroj príjmu veľmi dôležitý. Rada klubu Ťa prosí o zváženie Tvojho rozhodnutia komu venuješ 2% z odvedených daní za rok 2021. Sú to peniaze, ktoré si štátu zo svojej mzdy odviedol a máš právo poukázať ich neziskovej organizácii podľa svojho rozhodnutia. Pokiaľ z týchto už odvedených …
Čítať ďalej DARUJTE 2% Z DANÍ V ROKU 2022

ČLENSKÉ 2022

Priatelia modelári, ani sme sa nenazdali a máme tu nový rok 2022. Ako každý rok, tak i v roku 2022 začíname modelársku sezónu úhradou členského príspevku. Modelárstvo je registrované v medzinárodnej leteckej organizácii FAI. Toto je dôležite najme pre pretekárov, ktorý sa aktívne zúčastňujú na súťažiach pod záštitou tejto organizácie a tiež pre organizátorov medzinárodných súťaži. Na …
Čítať ďalej ČLENSKÉ 2022

DARUJTE 2% Z DANÍ

Priatelia, pre činnosť klubu za súčasnej situácie je každý možný zdroj príjmu veľmi dôležitý. Rada klubu Ťa prosí o zváženie Tvojho rozhodnutia komu venuješ 2% z odvedených daní za rok 2020. Sú to peniaze, ktoré si štátu zo svojej mzdy odviedol a máš právo poukázať ich neziskovej organizácii podľa svojho rozhodnutia. Pokiaľ z týchto už odvedených …
Čítať ďalej DARUJTE 2% Z DANÍ

ČLENSKÉ 2021

Priatelia modelári, ani sme sa nenazdali a máme tu nový rok 2021. Ako každý rok, tak i v roku 2021 začíname modelársku sezónu úhradou členského príspevku. Modelárstvo je registrované v medzinárodnej leteckej organizácii FAI. Toto je dôležite najme pre pretekárov, ktorý sa aktívne zúčastňujú na súťažiach pod záštitou tejto organizácie a tiež pre organizátorov medzinárodných súťaži. Na …
Čítať ďalej ČLENSKÉ 2021

DOPING – ZOBER MODEL NIE DROGY

V našich podmienkach sa jedná najmä o zakázané látky, ktoré obsahujú niektoré i voľnopredajné liečivá. Týka sa to najmä reprezentantov no odporúčam všetkým prečítať si to. Svetový antidopingový kódex je publikovaný na stránke SNA:  http://www.sna.sk/Aktuality/Svetovy-antidopingovy-kodex/

ŠPORT – USMERNENIE

V odkaze nájdete usmernenie k opatreniu Úradu verejného zdravotníctva SR č. OLP/3461/2020 zo dňa 21.04.2020 vo veci prevádzky vonkajších športovísk pre bezkontaktný šport. Jedná sa o organizované tréningy, zapísané v kalendári akcií SNA, LERMAS….. http://www.uvzsr.sk/docs/info/covid19/Usmernenie_hlavneho_hygienika_SR_sportoviska.pdf