KRÚŽOK LETECKÉHO MODELÁRSTVA

Záujmové vzdelávanie a mimoškolské aktivity majú za cieľ zabezpečiť pre deti a mládež zmysluplné využívanie voľného času a podmienky na rozvoj ich záujmov či talentu. Z tohto dôvodu náš klub zabezpečuje krúžkovú činnosť kde si záujemcovia o modelárstvo rozvinú svoje zručnosti. Deti sa naučia pracovať s drevom používaným na stavbu modelov, lepiť ich časti a vytvárať tak skelet modelu. Finálna povrchová úprava dotvorí vzhľad modelu ktorý bude nielen pekný ale i funkčný. Taktiež sa naučia základy inštalácie elektrických súčiastok do modelov ako i ovládať letecký model cez simulátor a v neposlednom rade samostatne zvládnuť ovládanie leteckého modelu. Hlavným benefitom je že deti sú v kolektíve, naučia sa trpezlivosti a veľa času strávia na vzduchu pri lietaní.