KLUB

Vážení priatelia, 

všetci tí, ktorí ste boli pri vzniku klubu, tí, ktorí ste boli členmi klubu v minulosti, súčasní členovia klubu, podporovatelia a sympatizanti klubu.

Dňa 17.decembra 1903 sa zásluhou bratov Wrightovcov podarila sa splniť odveká túžba ľudstva, prekonať zemskú príťažlivosť a vzniesť sa do vzdušného priestoru na motorom poháňanom lietadle.

Od tohto okamihu začali jednotlivci napodobňovať všetko to, čo je ťažšie ako vzduch a vznáša sa nad zemským povrchom stavbou ich zmenšenín – modelov. V dubnickom regióne  v r.1948 vzniklo prvé letisko aeroklubu Dubnica nad Váhom, tzv. svahové, pod Ostrým vrchom, čo viedlo i k počiatku prvých pokusov o stavbu modelov. Prvá zmienka o leteckom modelárstve začína v prvej polovici 50-tych rokov.

Štarty prvých novodobých rakiet v druhej polovici 50-tych rokov, ale hlavne let prvého kozmonauta J. Gagarina podnietil rozvoj raketového modelárstva. Zásluhou prvých nadšencov v r. 1964 vznikol v Dubnici nad Váhom Raketomodelársky klub, prvý v rámci vtedajšieho Československa združujúci nadšencov pre kozmické modely.

Ing. Karol Ťupek, predseda