ČLENSKÉ 2021

Priatelia modelári, ani sme sa nenazdali a máme tu nový rok 2021. Ako každý rok, tak i v roku 2021 začíname modelársku sezónu úhradou členského príspevku. Modelárstvo je registrované v medzinárodnej leteckej organizácii FAI. Toto je dôležite najme pre pretekárov, ktorý sa aktívne zúčastňujú na súťažiach pod záštitou tejto organizácie a tiež pre organizátorov medzinárodných súťaži. Na Slovensku je jediný oficiálny partner FAI a to Slovenský národný aeroklub-SNA. Je na individuálnom zvážení každého z vás do ktorej organizácie zaplatí príspevok, no členstvo vo viacerých sa nevylučuje. Momentálne máme možnosť platiť do nasledovných organizácii: ZMOS, LERMAS a SLM. Spôsob platby nájdete pod článkom.

Zväz Modelárov Slovenska (ZMOS)

Link na stránku: http://www.zvazmodelarov.sk

Potreba obnovenia členstva v ZMoS-e pre tento rok je najneskôr v termíne do 28. februára 2021 pre kluby a individuálnych členov. Zoznam poplatkov je nasledovný:

kategóriasumapoznámka
Senior1018 a viac rokov
Junior3od 15. do 18. roku života
Žiak2do 15. roku života
Preukaznevystavuje sa – členovia budú evidovaní už len elektronicky
Individuálny člen20platí pre všetky vekové kategórie
 • SANKCIE:
 • V riadnom termíne: do konca februára bez sankcie
 • Po termíne od 1. marca so sankciou 30% k celkovej hodnote členského
 • Poznámka: Neuhradením členského v riadnom termíne členstvo automaticky zaniká a v zmysle platných Stanov môže jeho obnovenie Prezídium zamietnuť!

Letecko-Raketo Modelárska Asociácia Slovenska (LERMAS)

Link na stránku: https://www.lermas.sk

Konferencia LERMAS schválila výšku členských príspevkov na rok 2021 v nezmenenej výške a to nasledovne:

 • 5 € pre členov vo veku do 18 rokov
 • 25 € pre členov od 19 do 70 rokov
 • 10 € pre členov od 71 rokov
 • 50 € pre individuálnych členov (vek min. 18 rokov)

Termín: najneskôr do 31.1.2021

Slovenskí Leteckí Modelári (SLM)

Link na stránku: https://www.slovmod.sk

Novovzniknutá organizácia z radov dlhoročných modelárov ktorých cieľom je poskytnúť leteckým modelárom služby v oblasti rekreačného ale aj výkonnostného športového lietania s leteckými modelmi všetkých kategórií za rozumné   finančné náklady.  

 • 5 € pre žiakov, juniorov do 18 rokov a seniorov nad 63
 • 12 € pre seniorov
 • 12 € pre individuálnych členov

Termín: najneskôr do 28.2.2021

Spôsob platby

Platbu je nutné vykonať v stanovenom termíne na nasledujúce číslo účtu. Do popisu transakcie treba napísať do ktorej organizácie platíte a mená osôb za ktoré platíte.

Číslo účtu Slovenská sporiteľňa: SK1009000000005156096806

V prípade otázok ma neváhajte kontaktovať na:

 • Mail:    LT1402@GMAIL.COM
 • Mobil: 0902 545 442
 • Adresa: Ľubomír Tomík, Centrum2, 90/45 Dubnica nad Váhom, 01841