DARUJTE 2% Z DANÍ V ROKU 2022

Priatelia,

pre činnosť klubu za súčasnej situácie je každý možný zdroj príjmu veľmi dôležitý. Rada klubu Ťa prosí o zváženie Tvojho rozhodnutia komu venuješ 2% z odvedených daní za rok 2021. Sú to peniaze, ktoré si štátu zo svojej mzdy odviedol a máš právo poukázať ich neziskovej organizácii podľa svojho rozhodnutia. Pokiaľ z týchto už odvedených daní sa rozhodneš 2% venovať pre činnosť klubu, stačí vyplniť tlačivá v prílohe, dať ich potvrdiť zamestnávateľovi (ak podnikáš, v daňovom priznaní v príslušnom bode napísať názov klubu, IČO klubu a sumu z 2% z dane). Vyplnené tlačivá môžeš do 20.04.2021  odovzdať na ľubovoľnom daňovom úrade alebo doručiť do klubu a my zabezpečíme ich hromadné podanie na daňový úrad.Kontaktné osoby:

Pripomíname, že možnosť venovať tieto 2% z odvedenej dane nie je podmienené členstvom v klube, môže tak urobiť akákoľvek zárobkovo činná osoba alebo podnikajúca fyzická osoba . Napríklad rodinný príslušník, známy, kolega,….Postup je rovnaký.

Potrebné tlačivá na stiahnutie:

Ďakujeme za Tvoju podporu klubu a predovšetkým za podporu práce s mládežou.

Potrebné tlačivá na stiahnutie:potvrdenie-o-zaplateni-dane2021Stiahnuťvyhlasenie-o-poukazani-dane2021Stiahnuť

Tento obrázok nemá vyplnený ALT popisok, jeho názov je Šarkaniáda-1024x661.png